Toos Graaff Training en Counselling
Zeester 95
2221 KX Katwijk aan Zee
tel: 071-4080316
E-mail: info@toosgraaff.nl

Counselling - Aanmelden en stoppen

Je kunt je telefonisch of schriftelijk aanmelden. Na de aanmelding volgt een intakegesprek waarin je je vragen toelicht en voorlopige doelen formuleert. Aan het eind van het gesprek stellen we samen vast of we met elkaar aan het werk gaan.
De eerste sessies gebruiken we meestal om de doelen verder te concretiseren. Deze doelen gelden als rode draad in de begeleiding. Soms worden ze bijgesteld of ontstaan er nieuwe doelen.

Jij en ik kunnen beiden aangeven de samenwerking te willen beëindigen, bijvoorbeeld omdat je je doelen bereikt hebt of om andere redenen. In elk geval is er nog een eindsessie voor evaluatie en afscheid.

Tarief

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. Voor 2024 gelden de volgen de tarieven:
Particulier € 110,- per uur, € 135,- per 5 kwartier, € 150- per anderhalf uur, ex. BTW.
Relatiesessie € 165,- per anderhalf uur, ex. BTW. (Voor leertherapie geldt geen BTW.)
Coachingsessie (vergoed door werkgever): € 270,-/ € 285,-/ € 300,- per anderhalf uur, ex. BTW.
Coaching of supervisiesessie voor ZZP'er € 165,- ex BTW.
Meestal stuur ik na 4 à 5 sessies een nota, tenzij we anders afspreken. De praktijk valt onder de particuliere hulpverlening.
Wat ik samen doe met Drs. Theo van der Heijden (www.theovanderheijden.com) wordt soms vergoed in het kader van eerstelijns psychologische hulpverlening.
Je kunt een afspraak tot 2 werkdagen voor de sessie kosteloos verzetten (of afzeggen), daarna geldt tot 24 uur voor de sessie het halve tarief, dan het volle tarief.

Locatie

Toos Graaff Training en Counselling
Zeester 95
2221 KX Katwijk aan Zee
telefoon: 071-4080316