Toos Graaff Training en Counselling
Zeester 95
2221 KX Katwijk aan Zee
tel: 071-4080316
E-mail: info@toosgraaff.nl

Training op aanvraag

Soms komt er een vraag van een onderwijsorganisatie, een bedrijf of een collega, om een training te geven. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn agenda hiervoor beperkt ruimte biedt. Desondanks doe ik het graag.Het gaat dan om trainingen op het gebied van:
  • Emotionele Intelligentie
  • Begeleidingsvaardigheden, Gespreksvaardigheden, Mentoraat
  • Het opzetten van intervisie
  • Communicatieve vaardigheden
  • Conflicthantering
  • Omgaan met stress
  • Faalangstbegeleiding
  • Systemisch Constellatie Werk