Toos Graaff Training en Counselling
Zeester 95
2221 KX Katwijk aan Zee
tel: 071-4080316
E-mail: info@toosgraaff.nl

Systemisch Constellatie Werk

Familie-, Structuur-, Traumaopstellingen

Onze familie, ons systeem van herkomst, is van doorslaggevende invloed op onze (over)leefpatronen en ons welzijn. Want de vaak ingewikkelde wetten en regels die binnen dit familiesysteem gelden, werken onbewust in ons door. Veel persoonlijke en organisatorische problemen hebben dan ook een systemische achtergrond.

Systemisch Constellatie Werk is een prachtmethode om verborgen dynamieken helder te krijgen en mogelijke verstrikkingen op te lossen. De methode is soms ook bruikbaar om traumaís (ongelukken, overvallen, en dergelijke) te helen.

Opzet

De cliŽnt die een opstelling wil doen, geeft allereerst een doel aan: hij vertelt wat hij met de opstelling wil bereiken. Aan de hand van vragen over de familie/ het systeem van de cliŽnt komen relevante gegevens naar voren waarmee we gaan werken. Dan wordt er een opstelling gemaakt waarbij de andere groepsleden plaatsvervanger/representant zijn voor diverse personen, themaís of gevoelens van de cliŽnt. De groepsleden worden intuÔtief in de ruimte geplaatst. Op onverklaarbare wijze, maar duidelijk zichtbaar, krijgen de groepsleden toegang tot dezelfde gevoelens en verhoudingen van de oorspronkelijke personen uit het systeem van de cliŽnt. Aan de hand van de informatie die hierdoor aan het licht komt, zoeken we dan naar mogelijke oplossingen. We "herordenen" (dit gebeurt vaak door spontane bewegingen van de representanten) en komen tot oplossende, bevrijdende uitspraken, waardoor een klimaat van liefde, erkenning, waarheid en kracht kan ontstaan.

Zoals het vroeger was, was het. Daaraan kunnen we niets veranderen. Wel kom je tot inzicht en vindt herstel plaats op persoonlijk (fysiek) niveau en op het niveau van de familie- of organisatieverhoudingen nu.

Voor wie?

Voor allen die met systemische levensvragen bezig zijn en voor hen die daar beroepshalve mee werken. Themaís die aan de orde komen, zijn onder andere: problemen met kinderen, relaties, familie, werk, loopbaan, geen partner kunnen vinden of gezin kunnen stichten, terugkerende gevoelens van mislukking of angst, moeite hebben om je plaats te vinden in het leven, adoptie, incest, suÔcide, ziekten, traumaverwerking, enzovoorts.
Toellichting_Systemisch_Werk.pdf

Praktische informatie