Toos Graaff Training en Counselling
Zeester 95
2221 KX Katwijk aan Zee
tel: 071-4080316
E-mail: info@toosgraaff.nl

Emotioneel Vaardig Worden


Een training om echt in contact te komen met jezelf en de ander

Emotioneel Vaardig Worden is een 4-daagse training waarin je leert je emoties te herkennen en er vaardig mee om te gaan. Korte stukjes theorie worden afgewisseld met oefeningen en therapeutisch werk. We werken zowel individueel als in kleine groepen.

Waarom

Onze gevoelens geven behoeften en verlangens aan. Toch voelen we deze behoeften en verlangens vaak niet, omdat we ze niet erkennen. We hebben fantastisch knappe manieren gevonden om niet te voelen dat we bijvoorbeeld bang zijn voor afwijzing, om gek gevonden te worden, te veel te willen, onmogelijke dingen te willen, geen rekening met anderen en de realiteit te houden, enzovoort. We zoeken onbewust naar verbinding met onszelf en onze omgeving, terwijl we op essentieel niveau eigenlijk al met alles om ons heen verbonden zijn.

Doel

Het doel van de training is om vanuit een ĎgeÔntegreerde Volwasseneí in relatie te kunnen zijn met jezelf en de ander. Je maakt gebruik van alle mogelijkheden die je in je hebt, door de taal van je lichaam, je gevoelens en emoties te gebruiken. Je krijgt inzicht in diepe overlevingspatronen die ieder van ons in zich heeft. Vanuit dit inzicht en vanuit acceptatie kom je tot ontwikkeling en groei en kun je gemakkelijker omgaan met gevoelens.

Inhoud

In deze training leer je allereerst om veiligheid te ervaren en voor jezelf te organiseren, waardoor je je hart kunt openen. Vervolgens trainen we het serieus nemen van je gevoelens en emoties door ze te onderzoeken, te erkennen en te delen. De laatste stap is het nemen van verantwoordelijkheid voor je gevoelens, onderliggende behoeften en je gedrag. Belangrijke begrippen hierbij zijn eigenliefde, liefde voor de ander en vooral liefde voor de waarheid. Zo kom je weer in contact met de essentiŽle kern in jezelf en van daaruit kan je volledig in contact zijn met jezelf en de ander.
Er wordt vooral gebruik gemaakt van concepten uit de Transactionele Analyse, Emotioneel Lichaamswerk, ZijnsgeoriŽnteerde psychotherapie, Kwantumpsychologie en Systemisch Werken.

Voor wie

De training is onder andere bedoeld voor (oud)cliŽnten van de trainers (Toos Graaff en Theo van der Heijden.
Ook andere deelnemers zijn van harte welkom, bijvoorbeeld degenen die via andere cursisten van onze training hebben gehoord, cliŽnten van collegaís en studenten van de opleiding voor Psychosociaal Werk in het kader van hun leertherapie. Telefonisch overleg of een intakegesprek (normaal  tarief) is dan voorwaarde voor deelname. Voor deelnemers die verder willen met Transactionele Analyse kan de training als onderdeel van een TA-traject worden gebruikt.

Praktische informatie

Vervolgcursussen Emotioneel Vaardig Worden, deel 2 en 3